За нас

"ПИРИНПЛАСТ" АД- гр. Гоце Делчев - една от водещите български фирми в своя бранш с основна дейност производство на пластмасови изделия за бита. 

Качество

"ПИРИНПЛАСТ" АД- гр. Гоце Делчев - една от водещите български фирми в своя бранш с основна дейност производство на пластмасови изделия за бита. 

2900 Гоце Делчев, Индустриална зона
тел.: 0751/ 69022; 69039; 69044
e-mail: pirinplast@pirinplast.com

Актуални новини