August 14, 2023

Подкрепа от ЕС по мярката “ИКТ решения и киберсигурност”

“Пиринпласт” АД получи финансова подкрепа по Плана за възстановяване и устойчивост. Процедурата “ИКТ решения и киберсигурност в МСП” има за основна цел да подпомогне достъпа на […]
September 17, 2022

Финансиране по Европейски проект за енергийна ефективност

“Пиринпласт” АД получи 50% безвъзмездна финансова подкрепа по Европейска енергийна програма за възстановяване, а именно “Възстановяване на МПС чрез подобряване на енергийната ефективност”.
April 7, 2022

ОБЯВА ЗА КОНКУРС – СПЕЦИАЛИСТ МАРКЕТИНГ 

Кратко описание на длъжността:  Извършване на цялостна маркетингова дейност – проучвания от продажби и за продажби, проучване на потребителско търсене на предлагани и нови изделия. Организира […]
November 10, 2021

Контейнери за опасни отпадъци

Във връзка с новите указания на МОН и МЗ за процеса на тестването в училищата в частта за „Изхвърляне на отпадъците“ и по-специално  относно изискването „Използваните тестове с отчетен положителен […]
March 6, 2021

“Пиринпласт” АД получи финансова подкрепа

“Пиринпласт” АД успешно премина оценката за получаване на безвъзмездна финансова помощ от Управляващият орган на Оперативна програма “Иновации и конурентно способност” 2014-2020 г. (УО на ОПИК). […]
May 18, 2020

Medical waste Containers – reviews and Applications

Дарението и неговото разпределение  Пълен камион с над 5000 контейнери за медицински отпадъци бяха дарени преди две седмици на болниците в България. Министърът на околната среда […]