News

Learn all the interesting news about Pirinplast JSC
October 25, 2022

Containers for all types of waste – Ecomondo 22

Pirinplast will be attending at one of the key events in Europe for technological and industrial innovation in the green and circular economy sector – Ecomondo […]
October 11, 2022

Финансиране по европейски проект за енергийна ефективност

“Пиринпласт” АД получи 50% безвемздна финансова подкрепа по европейски проект за “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.
April 7, 2022

ОБЯВА ЗА КОНКУРС – СПЕЦИАЛИСТ МАРКЕТИНГ 

Кратко описание на длъжността:  Извършване на цялостна маркетингова дейност – проучвания от продажби и за продажби, проучване на потребителско търсене на предлагани и нови изделия. Организира […]
November 10, 2021

Контейнери за опасни отпадъци

Във връзка с новите указания на МОН и МЗ за процеса на тестването в училищата в частта за „Изхвърляне на отпадъците“ и по-специално  относно изискването „Използваните тестове с отчетен положителен […]
March 6, 2021

“Пиринпласт” АД получи финансова подкрепа

“Пиринпласт” АД успешно премина оценката за получаване на безвъзмездна финансова помощ от Управляващият орган на Оперативна програма “Иновации и конурентно способност” 2014-2020 г. (УО на ОПИК). […]
September 29, 2020

Pirinplast AD will participate in Stroiko 2020

From 21.10.2020 to 25.10.2020 in the National Palace of Education will be held the 53rd specialized exhibition STROIKO EXPO 2020. Get to know the polycarbonate and polypropylene boards we produce and [...]
September 17, 2020

Biodegradable utensils

Pirinplast AD moves to the production of biodegradable plastics In the beginning of 2020 Pirinplast AD begins to adapt the production of disposable instruments with biodegradable [...]
May 18, 2020

Medical waste Containers – reviews and Applications

Дарението и неговото разпределение  Пълен камион с над 5000 контейнери за медицински отпадъци бяха дарени преди две седмици на болниците в България. Министърът на околната среда […]
April 3, 2020

Pirplast donates 5000 containers for medical waste to hospitals in Bulgaria

We, the team of Pirplast JSC – one of the best working enterprises for plastic products in Bulgaria, decided in this critical situation with the Crown virus to give [...]
November 24, 2019

GIANT 170 S

February 16, 2019

SMETA 4 Pillars

February 24, 2018

AGRA 2018

February 1, 2018

BS OHSAS 18001:2007

November 24, 2017

NEGRI BOSSI