Новини

Научете всички интересни новини относно Пиринпласт АД
April 3, 2020

Пиринпласт дарява 5000 контейнера за опасни медицински отпадъци

November 24, 2019

GIANT 170 S

February 16, 2019

SMETA 4 Pillars

February 24, 2018

АГРА 2018

February 1, 2018

BS OHSAS 18001:2007

November 24, 2017

NEGRI BOSSI