Технически изделия


Пиринпласт произвежда чрез метода на шприцване продукти, както за масовия пазар, така и за специализирани нисши, изискващи висока точност и влагането на спефицични материали.
Всичко това ни дава възможност да отговорим на високите изисквания на нашите партньори. Ние предлагаме както подизпълнение на малки и средно големи сериии от пластмасови изделия, така и съдействие при разработването на нов продукт.
Благодарение на своя опит Пиринпласт успешно си сътрудничи със Schneider Electric, като произвеждаме скоби за техните прекъсвачи.

осв.тела
Осветителни тела
тех.изд.
Schneider Electric