Политика по качеството

Основната цел в дейността на Пиринпласт АД е да създава и предоставя на своите клиенти продукти, които все по-пълно да удовлетворяват техните потребности. За да постигнем развитие, ние си поставяме конкретни цели, които са част от фирмената ни политика по качество.