Здравеопазване


Благодарение на многобройните си предимства, изделия от „ВЕЛПЛАСТИК“ намират приложение и в здравните заведения като контейнери за събиране на опасни биологични отпадъци. Ние предлагаме еднократни контейнери тип CPP с вместимост от 22 л, 40 л, 50 л и 60 л. Контейнерите са оборудвани с плик и самозатягаща се лента, което улеснява транспортирането на отпадъците.


Еднократните контейнери за опасни биологични отпадъци са сертифицирани съгласно изискванията на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR. Освен еднократните контейнери, от нашата продуктова гама може да изберете и твърд контейнер за остри предмети тип CC 2 л, както и твърд контейнер тип CS 60 л.

Научете повече за продукта

п(2)
p(12)