SMETA 4 Pillars
February 16, 2019
контейнера за медицински отпадъци
Пиринпласт дарява 5000 контейнера за медицински отпадъци на болници в България
April 3, 2020