Подкрепа от ЕС по мярката “ИКТ решения и киберсигурност”
August 14, 2023